Dlugi info zostałem wpisany co zrobić? Wykreślenie wpisu z dlugi.info Inne porady prawne Pomoc Prawna dla Dłużników

W przeciwieństwie do wpisu w BIG spłata długo nie prowadzi do wykreślenia z bazy. Wymienione wyżej instytucje to podmioty prywatne, działające w granicach przepisów regulujących przez ustawę. Jak podkreśla w…

Continue ReadingDlugi info zostałem wpisany co zrobić? Wykreślenie wpisu z dlugi.info Inne porady prawne Pomoc Prawna dla Dłużników